ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

 

THÔNG TIN DỰ ÁN:

Địa chỉ                       : Đồng Nai – Tp. Hồ Chí Minh – Long An

Quy mô                      : 4.7Km cầu cạn sử dụng dầm Supper T

Chủ đầu tư                : Tổng Công Ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam (VEC)

Gói thầu J2-J3           : Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CEINCO 4)

Tư Vấn Giám Sát       : Liên danh KEI – NE – OC - TEDI