Dự án NHÀ MÁY REGINA MIRACLE

Địa điểm: Thủy Nguyên – Hải Phòng

Loại công trình: Nhà máy sản xuất quần áo

Tổng mức đầu tư: 1.250.000.000.000 VNĐ

Với tổng diện tích xây dựng 7,3 ha, gồm 2 xưởng chính rộng 9.500m2 và các hạng mục phụ trợ khác

Thời gian thực hiện: 2014-2016

Chủ đầu tư: Regina Miracle Việt Nam