Thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

TỔNG QUAN

1. Vị trí: thuộc khu đô thị An Phú – An Khánh, tọa lạc tại phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh

2. Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỷ lệ 1/500 được phê duyệt theo Quyết định số 3909/QĐ-UBND ngày 29/03/2010 của Ủy ban nhân dân Quận 2.

3. Diện tích khu đất: 410.159 m2. Trong đó, đất trong đơn vị ở là 404.109 m2; đất ngoài đơn vị ở là 6.050,10 m2.

     4. Cơ cấu sử dụng đất:

  • Đất đơn vị ở: 404.109 m2 chiếm 98,53%. Trong đó:

- Đất ở: 201.511 m2, chiếm 49,13%, gồm:

+ Đất ở thấp tầng (nhà liên kế phố, liên kế vườn, biệt thự):190.608,00 m2, chiếm 46,47%.

+ Đất ở cao tầng (16÷ 20 tầng): 10.903,00 m2, chiếm 2,66%.

- Đất công trình công cộng: 32.035 m2, chiếm 7,81%, gồm:

+  Trường phổ thông trung học       :  13.790 m2.

+  Nhà trẻ                                         :    4.644 m2

+  Trụ sở UBND phường An Phú     :    1.217 m2.

+  Trụ sở Công An phường An Phú  :      320 m2.

          + Bệnh viện đa khoa                          : 12.064 m2.

- Đất công viên, cây xanh, TDTT: 50.228 m2, chiếm 12,25%.

- Đất giao thông, sân bãi: 120.335 m2, chiếm 29,34%.

- Dân số: 8.044 người.

- Mật độ xây dựng bình quân toàn khu: 33,68%.

  • Công trình công cộng:

- Trường mẫu giáo:

+ Diện tích khuôn viên        : 4.644 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa    : khoảng 30%

+ Tầng cao tối đa               : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

- Trường phổ thông trung học:

+ Diện tích khuôn viên       : 13.790 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa    : khoảng 30%

+ Tầng cao tối đa               : 03 tầng (trệt + 02 lầu)

- Trụ sở UBND phường An Phú:

+ Diện tích khuôn viên        : 1.217 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa    : khoảng 40%

+ Tầng cao tối đa                : 02 tầng (trệt + 01 lầu)

- Trụ sở Công An phường An Phú:

+ Diện tích khuôn viên        : 320 m2. 

+ Chỉ tiêu sử dụng đất sẽ phê duyệt khi lập TKCS hoặc lập dự án đầu tư.

- Bệnh viện đa khoa:

+ Diện tích khuôn viên       : 12.064 m2

+ Mật độ xây dựng tối đa    : khoảng 40%

+ Tầng cao tối đa               : 10 tầng.

Share: