ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

ĐƯỜNG CAO TỐC BẾN LỨC - LONG THÀNH

 

Thông tin dự án:

Địa chỉ                       : Đồng Nai – Tp. Hồ Chí Minh – Long An

Quy mô                      : 4.7Km cầu cạn sử dụng dầm Supper T

Chủ đầu tư               : Tổng Công Ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam (VEC)

Thầu chính gói J2   : Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (CEINCO 4)

Tư Vấn Giám Sát     : Liên danh KEI – NE – OC - TEDI