Dịch vụ bảo hành

  • Dịch vụ nối cốt thép (Gia công chế tạo đầu ren cho cốt thép và cung cấp Coupler đồng bộ tại công trường)
  • Bán máy lăn ren cốt thép, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật.
  • Cung cấp thiết bị phụ tùng đồng bộ.
  • Dịch vụ bảo hành.
  • Tiến độ và số lượng đáp ứng theo yêu cầu.